Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 1Ö3

dat zy valsch is geweest. — ó! zy bezat eene hemeli'che trouwheid!

Othello. Casfio bedreef ontucht met haar; vraagt dit maar aan uw Man. ó! Ik was dieper verdoemd als den afgrond der Helle, indien ik zonder de dringend» fte oorzaaken, zo ver gegaan was. Uw Man weet alles.

. Emilia. Myn Man ?

Othello.

Uw Man,

Emi'li a. Dat zy haar Echtbedde ontrouw was.

Othello. Ja, met Casfio. was zy getrouw geweest. » ■ 6! geloof my, al wilde de Hemel ook zulk eene groote Waereld als deze, uit eenegeheele en volkomen reine Chryfolith maaken ; ik had haar daar niet voor verkogt'

Emilia.

Myn Man?

Othello. Zekerlyk, hy was de geen die my het eerst daar van berichtte, hy is een eerlyk Man, en haat zulke fchandelyke en booze handelingen.

Emilia.

Myn Man?

Othello. Wat nut geeven deze herhaalingen , Wyf ? ik zeg ow Man.

Emilia.

ó- Desdemona , arglistige boosheid heeft de liefde verbeeld 1 «—. myn Man zei dat zy ongetrouw was?

Othello. Ja, Wyf Ja ; ik zeg U Man ; verftaat gy dat L 2 woord,

Sluiten