Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tH OTHELLO-

woord? —— myn Vriend uw Man , de redelyke en braave Jago?

Emilia.

Indien hy dat zegt, zo vervuild zyne verroeste Ziel daaglyks voor een half groin ! hy liegt het door zyn hert heeh- Zy was op de uiterlyke onwaardige verkiezing , die zy getroffen hadt, zelf tot gek. wordens toe verheft.

Othello,

Ha.'

Emilia.

Doet het flimfte op de Aarde, deze daad is den Hemel zo min waardig, als gy haar waardig waart.

Othello. Het beste zou zyn dat gy zweeg.

Emilia.

Gy hebt de helft van de fterkte niet om my te beleedigen, die ik heb om dezelve te verdraagen. 6' Gek • ó 1 Domoor • zo dom als modder.' gy

hebt een daad verrigt ik geef niets om

uwen degen; ik wil U overal bekend maaken, al moest ik ook twintig levens daar om verliezen -*— help! helpt ho.' help'— de Moor heeft Mevrouw zyn Gemalin gedoodt. Moordt Moord!

NEGENDE TOONEEL.

Montano, Gratiano, Jaoo, ea anderen De voorigen.

mont ano.

Wat is hier te doen ? —— wat is het, Heer

Generaal?

Emilia.

o, Zyt gy daar ook Jago? — gy hebt het ver gebragt, dat de Lieden haare Mooideryën op uwen hals mogen fchuiven. G r a.

Sluiten