Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. (69

5eva niet hier uit; doodt hem eerder —ik wil en Schelm naar; hy is een verdoemd.. Schurk.

(Montano en Gratiano vertrekken.) Othello. Ik ben toch niets meer dapper; ieder behendige Knaap neemt my myn deegen weg 1 — maar, waarom jou de Eer de Deugd overleeven ? laat alles nu maar heen vaaren /

Emili.a.

Welk» een onheil volgde op uw gezang, Dei* demona?—- verneem van my, indien gy mynog hooren kunt I — ik wil gelyk de Zwaan zingend fterven. — ., Wilgen ! Wilgen! Wilgen !" —— Moor! zy was onfchuldig; zy beminde U gruuwelykc Moor! ■■» ik wil de Zaaligheid niet zien, indien ik geen waarheid fpreek.' — ik fpreek,

gelyk ik denk, en fterf.'—— fterf.'

Othello.

Ik heb nog een andere deegen in deze Kamer. - Een Spaanfche kling, met yswater verftaald. (tin) — ó hier is hy. — Oom , ik rnoet 'er uit.

Gratiano, (buiten aan de deur.) Het zal U duur te ftaan komen , indien gy het verzoekt, gy hebt geen deegen en moet U dus onderwerpen.

Othello. Zo kom, dan hier in, en fpreek met my, of

ik

(nn) Pope gelooft , dat men vaor ice brooks temper : Ebro's temper lezen moet , om dat bet •water uit den Ebro, tot verfiaaling der klingen zeer gefcbikt is , evenwel vindt de oude lezing ook zeer wel plaats wyl bet Staal bard word, wanneer men bet, gloeijend zynde, in zeer koud water Jleekt.

Johnson.

L S

Sluiten