Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HENRIK dz VIERDE.

Falstaff. • Goed Hal, gosd; dat handwerk Schikt zich voor myne luimen even zo goed als aan 't Hof op te Pallen » dat kan ik u zeggen.

Prins Henrik. Om Verzekering van uwe btgeerte te beko« men.

Falstaff. Ja, zekerlyk; om klederen te bekomen ; waarvan den Scherprechter een goede kleerkas heeft, (/) Slapperment! ik benzo zwaarmoedig als een Kater (»») of als een beer, die men by de ooren trekt. Prins Henrik. Of als een oude Leeuw, of als een Liefheb' bers Luit.'

Falstaff. Zekerlyk. of als de Snorkpypen in een Lincolns. hirer doedelzak.

Prins Henrik. Of ook wel als een Haas. (n) Of zo zwaarmoe. dig als de Moergraaven. («)

Falstaff. Gy gebruikt de natuurlykfte gelykenisfen, en zyt waaragtig, de gefchikfte Prins in vergelykingen ; de

lofte,

(0 Hy bedoeld bier de klederen van de gehangenen.

Vertaaler.

(m) Een gemeen fpreekwoord.

ESCHENBÜRO.

(») Wtegens de eenzaame LevenswyZe der Haa een, en weegens de gemeende werking van bun Vleejcb tp bet Temperament', om bet zwaarmoedig te maaken.

Joh ns o n.

(e) Moorditch, een gedeelte van de Stads graf t cm London; waar zeer veel Moeras was, en waar tmtrend niemant,om die reeden,kwam.

W AR TON.

Sluiten