Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. aiï

woicestib,

Hy gebruikt daar eene menigte Figuuren, en ver» geet daar de hoofdzaak door »•» lieve Neef , hoor . my een oogenbiik aan.

hotspdr.

Ik bid u pm vergeeving.

Worcester. Even deze Edele Schotten die uwe gevangene* zyn. .....

Hotsp ur. Wil ik alle voor my behouden. Waaragtig , hy zal 'er geen één eenigen hebben; neen. en wanneer ook één eenigen hem de ziel redden kon, wil ik ze behouden, zo waar ik leevel

W orce ster.

Gy loopt telkens van de zaak en hoord my niet r~gy zult de Gevangen&n behouden.

Hotspur,

Dat wil ik ook, en daar meê is 't uit Hy zei wie hy wilde. Mortimer niet uitlosfen i hy verbood my van Mortimer te fpreeken ; maar ik wil hem opzoeken wanneer hy flaapt, en bem in 't oor fchreeuwen Mortimer! ik wil eenen Spreeuw leeren die nieiê anders roepen zal dan Mortimer.' en wil hem denzelven geeven, om zynen toorn altoos in Zyn adem te houden.

WorcesTer. Hoor toch Neef, flegts een woord:

Hotspur. Hier zweer ik vuuriglyk, op niets anders te zullen denken, als hoe ik deze Bolingbroke pynigen en kwellen zal. en onzen dollen, rondomzwervenden Prins van Wallis —- dacht, ik maar niet, dit zyn Vader hem haate, en zich verheugen zou wanneer hem een ongeluk bejegende —»—» zou ik met een kroes bier vergiftigen.

Worcester. Vaar wel Neef / ik wil met u fpreeken, wanneer O z gy

Sluiten