Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

k2a

HËNRIK be VIERDE.

Falstaff. . Ik zou hem thans niet af kunnen Smeeren al ftond 'er de galg op.

Peins Henrik;. Edward! waar zyn onze overrokken? Poins.

Hier by, hier by. blyf maar hier.

Falstaff. Nu myn Heeren, wie 't geluk heeft voerd de Bruit weg; ieder gaat aan 't werk.

(.Daar komen Reizigers) Een Reiziger. Kom Reisgenoot; de Jonge zal onze Paarden over den Heuvel heen voeren; wywdleneehendje weegs te voet gaan , om onze beenen ligter te maaken.

Dieve n.

Staal

Een Reizi oer. God ftaat ons by!

Falstaff. Slaa toe; weg met hen; fneidtde Schurken den hals af. — ach/ vervloekt ongedierre ! gy Spefévreeters! gy zyt onze Vyanden : jonge maak hen weg; trekt ze maar uit.

Re i zenden, ö Wy zyn ongelukkig! wy en de onzen , voor eeuwig ongelukkig

Fals ta ff, Aan de galg met die dikbuikige Schurken! zytgy ongelukkig! ... . neen, gy vetten Lummel , ik wenfchte dat uw gantfche voorraad hier was. hak nefirdie Spekzyden. gy—wat? gy Schelmen. Jonge lieden moeren ieven! — gy Zyt bezwoorenen i niet waar? — nu waaragtig, wy zullen u zweiren leeren j

(Zy binden en berooven de Reizigers en gaan been: de Prins en Poins komen naderhand op.)

Frins

Sluiten