Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

128 HENRIK de VIER DÉ.

ke fluimering heb ik naast uwe zyle gewaakt, en u van Oorlogen en ftryden hooren mompelen ; gy liep als of gy met uw Paard in den Reibaan was, Moedig, in "t Veld ? —— en fprak telkens van uitvallen en terugtochten ; van Loopgraven, My nen, Pallisfaden, Schanfen, Borst weeringen , Kartouwen , Kanönnen, VeldfLngén; van hetuitlosfen van gevangenen, en van verfUagen Soldaaten, en van al het geen, wat in een heeten flag voorvalt — uwe Ziele was zo fterk met oorlogszaaken beezig , en ontruste u in den flaap zodanig, dat 'er groota zweetdropplen op uw voorhoofd ftonden , gelyk waterblaazen op eenen ras van winden beroerden ftroom ;weik de Muskelen van uw gezicht afliepen, gelyk van Lieden, welke door een alterasfe beweeging der adem ftaan blyven. ach / wat beduid dat alles? zekerlyk heeft myn gemaal ergens eene gèwigtige zaak voor; welke ik weeten moet, of gy bemind my niet meer.

H o t-s. pur.

Hola! is Willem met hör Pdkje vertrokken?

Een Bediende- die aankomt. Ja Milord, reed? voor een uur,

Hotspur. Heeft Butler de Paarden van Scheriff gebragt?

Bediende, Slegts èèn Milord, heeft hy er zo even gebracht.

Hotspur. Wat voor één ? — de Roodfchimmel met de ■gekorte ooren, niet waar?

Bediende.

Ja Milord.

Hotspur. De Roodfchimaiel zal myn troon worden, (gg)

— goed,

(gg) Eene klankfpeeling der woorden. That rean. shaii. be my tbrone.

Vertaalek.

Sluiten