Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ijo HENRIK de VIERDE.

den bloedige neuzen en verbrookene Koppen (i ï) drukken; die nu gangbaar moeten word: n ——. de drommel 1 myn Paard! — wat zegtgy Kaatje? — wat wilt gy van my hebben?

Lady.

» Bemind gy my dan niet meer? ia 't geheel niet? •—nu, laat het dan zo zyn. — want indien gy my liiet meer bemind, zo wil ik ook my zelve niet beminnen — bemind gy niet * — zeg het my toch : is het Spottery of ernst?

Hotspur. Kom , wilt gy my zien wegryden ? wanneer Ik op het Paard zit, wil ik zweeren dat ik u oneindig beminne. maar hoor eens, Kaatje, gy moet my verder niets afvraagen, waar ik ga, of wat myn oogmerk is: daar ik heen moet, moet ik hetn; en kort en goed, dezen Avond moet ik u veriaën Lieve Kaatje. Ik weet dat gy vernuftig zyt, maar echter niet vernuftiger als Harry Percy 's Vrouw. Standvaftig zyt gy; maar tog aityd een wyf: Zwy. gen kunt gy beter als een ander, doch ik geloof zeer wel, dar gy niet zeggen zult het geen gy niet en weet. (kk) en flegts zo verre betrouwe ik u, waarde Kaatje.

Lady. Slegts in zoo verre ?

Hotspur.

Geen voet verder. Maar hoor Kaatje, waar ik

ga,

(i i) Crak'd Crowns. dit leste woord kan de Munt. fpecie K r o o n e n en ook Hersenpannen beduiden: beide beeft de Dicbter in 't oog, zo ais men aan 't vervolg ziet. And pafs them current toe

Eschenburg.

(kk) Men beeft een Engelfcb Spreekwoord „ de „ Vrouwen zwy gen best bet geen zy niet weeten".

Steeven s.

Sluiten