Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. m

Prins Henrik. Hoe lang moetgy nog dienen Frans?

Frans.

Waarlyk Milord, vyf Jaar, en zo veel al«.,„.' Poins.

Frans!

Terftond, terftond, Myn Heer.

Prins Henrik.

Vyf Jaar! —. waarachtig nog een fchoonen tvd

om met de tinnen Maaien te klinken! ■ Maar

Frans, hebt gy wel hart genoeg, om teeens uw dienstakkoord een bloodaart re zyn; hem den rua te keeren, en weg te loopen? 6

God bewaar my, Mildrd !*ik wil wel op alls neftbeB11 gantfcn Engeland zweeren, dat ik ge-

Poins.

Frans i

fi3f?°nd '™ya Hsêr;*?bid u Milord, wagt flegts een weinig. ' 8'

Prins Henrik. Ja, maar hoor eens Fr«ns; de Zuiker die gymy gegeeven hebt was voor een Penning, nietwaar? Frans.

O, Myn Heer, ik wsnfchte dat 'er voor twee pennmgen geweest was.

r, „ . Prins Henrik.

Ik wil u duizend pond daar voor geeven : vori dert dezelve van my, wanneer gy wilt, zo zult gy dezelve ontvangen. ' "

Poins.

Frans!

„ _ , Frans. Terftond! terftnnd

/i , r. Prins Henr ik.

Terftond, Frans ? r,esa Frans; maar mor.'

° 5 gen

Sluiten