Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

historiespel: u$

van den buit af, namen hem weg; en tot getuigen kunnen wy denzelven ook hier in huis aantooner-i en gy Fajltaff, gy pakte u zo behendig voort, met zulk een fneilen fpoed, en Smeekte zobeklaagelyk om genaade; en liep en brulde zo in eenen voord dat ik nooit een Stierkalf zo heb hooren brullen. — welk een armhartige kaerel zyt gy, dat gy uwen degen zo verhakt, gelyk gy gedaan hebt, en dan hog zegt dat het van't vegten gekomen is. welk een. Uitvlugti welke loogens, welke fluipwinkels kent gy nu nog uitvinden om u voor deje openbaate en oogenfcnynlyke Schande te verbergen.

Por Ns.

Kom, laat hooren, Hans; wat hebt sy voor een taitvlugt.

Falstaff.

By Go 1, ik kon u zo goed als hy die u gemaakt heeft. Hoort eens myne Heeren. zou ik dan onze Kroonprins ombrengen ? Zou ik myne hand aan de rechtmaatige Erven van den Troon leggen? ó ! gy weet ik benzo dapper als Hercules, maar wat doet het Juftinft niet? de Leeuw zeif grypt nooit naar de Kroonprinfen. Juftinft is een groote Zaak. ik was een bloodaart uit Juftinétie. ik wil al myn leven my en u voor zo veel waardiger houden : my voor een dapperen Leeuw; en u voor den echten Kroonprins. Maar, waarachtig Jongen,ik ben bly dat gy het geld hebt. — waardinne verzegelt de deuren wei: blyf van nacht op; en bid Morgen. Heyfa! gy lugtige Broeders, gy Jongens, Borftje» en Goudmannetjes, en met welke tytels myne waarde Kameraden ooit kunnen betyteld worden; willen wy ons vrolyk maaken ? willen wy een Komedie ex tempore fpeelen?

Prins Henrik.

Mynentweegen. — en den inhoud zal weggeloo. pen zyn.

FaL'

Q *

Sluiten