Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. *47

Falstaff.

Myn eigen fcniSu? Toen ik omtrend in

uwe Jaren was, Hal, was ik zo dik van ligchaam niet als een Adelaars klaauw. ik kon toen door een Aidermans ring kruipen, (yy) dat treuren en zuchten is verwenfcbt! men deidt daar van uit.geiyK een zeepblaas — daar gaan fchandelyke dingen m do Waereld om. daar even was Sir John Braby van uwen Vader hier; hy moeft morgen vroeg naar t Hof. de dolle Noorman Percy, en de Waal, die de Amamon een dragt Hagen gaf, en Lucifer toe koekkoek maakte, en den Duivel den eed van getrouwheid op een wallifch Strydperk zwoer. — hoe duivel heet by toch?

Poins.

6! Glendower.'

Falstaff. . Owen, O wen 5 even dezelven; en zyn S-choonzoon , Mortimer, en den ouden Northumberland; en de Vrolykfte Sihot van alle fchotten. Dougias, die op 't Paard in-een lynregie- Linie een Berg aifpringt.

Prins Henrik. Die zo vervloekt fnel reidt; en eenen fperwer met zyn'Piftool (») in de vlugt dood fchiet'FAt,

fffi, was in dien tyd zeer gemeen; dewyl zy dezelve tot de n-rootjte aikte deed opproppen.

Steevens. (7y) Amstophanes■ heeft eene gelyke gedachten:

vs. 1037.

Kawlinson.

(23) De Pijloolen waaren eigenlyk ten tyde van Henrik de Vierde, nog onbekent. maar inden tyd van onzen Dichter fchynen zy zeer algemeen, by de Schotten in 't bizonder, geweeft te zyn.

Johnson.

Q 4

Sluiten