Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 249

Junius aankomt, en deze burgerlyke Hagen zo voort« gaan, de Juffers eveji zo kunnen koopen , gelyk men de Hoeffpykers koopt; by honderden. Falstaff.

Gy hebt by myn Ziel regt Borstje; r?snkelyk zullen wy daar een goede Koopmanfchap by heb. ben —• maar zeg my Hal .'zyt gy nietontzagche-. lyk in angst datgy Kroonprins zyt? kan de geheele waereld u wel drie grooter vyanden uitzoeken, dan den boosaartigen Vyand Douglas ; den Plaaggeeft Percy, en den Duivel Glendower is? Zyt gy niet fchrikkelyk in angst ? word 'er uw bloed niet ge. heel ontroerd van?

Prins Henrik.

Geen zier, waarachtig niet; ik gebruik wat van uw Inftinct.

Falstaff. Zeer goed; maar gy zult morgen vreeslyk bekeeven worden, wanneer gy by uwen Vader komt. denk toch, indien gy my lief hebt, op uwe verantj woord ing.

Prins Henrik. Zet u eens in myne plaatfe ; en onderzoekt "naar myn levensloop.

Falstaff. Zal ik ? mm voor myn deel. deze Stoel zal myn Troon; deze dolk myn Septer, en dit kusfen myn kroon zyn (ccc).

Prins Hrnrik. 6» Arme Vadert uw kroon is in een hangfetel; uw gouden Schepter in een kaatshout; enuwekoft*

baars

(cce) Dr. Letherland , merkt in een handfebrif. telyke Noot, op deze plaatze aan, dat bet Landvolk in Warwikschibe, by haare Edelen een Kusten voor een Kroon gebruikten.

Steeven s.

Qs ■

Sluiten