Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3J6 HENRIK ds VIERDE

voe r m a n.

Zo vet als boter.

Prins Henrik.

Ik verzeeker u dat die Kaerel hier niet is; wané ik zelf gebruikte hem heden tot eenige zaaken. Maar, Sheriff, ik geef u myn woord, dat ik hem morgen middag by u zenden wil, om zich tegens u, of ieder, over alles te verantwoorden waar men hem de fchuld van geeft. Dus bid ik u thans uit den huize te gaan.

Sheriff.

Terftond, Milord. 'Er zyn twee Heeren dte by deze Straatroovery drie honderd pond verlooren hebben.

Prins Henrik. Dat kan wel zyn. Heeft by die Lieden beftooleri dan zal hy daar voor boeten, nu gaa met God. Sheriff. Goede nacht, myn Edlen Prins.

PrinsHenrik. Ik meende goede Morgen, niet waar?

S he r i ff.

Zekerlyk Ja Milord; ik geloof dat het twee uU. ten is.

(De Sheriff vertrekt met den Voerman.) PrinsHenrik. Die dikke Schelm is toch overal bekend, gelyk de bonte Hond. Poins roep hem hier.

P o r n s.

Falftaff! —— daar legt hy achter het Tapyt in eenen diepen flaap, en fnorkt als een Koetspaard. Prins Henrik.

Hoor eens hoe zwaar hy zyn adem haald. zoek hem de zakken door. (Poins doorzoekt de zakken van Falftaff , en vindt eenige papieren).' wat hebt gy gevonden?

Poins

Sluiten