Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*58 HENRIK de VIERDE

DERDE BED R9Y F EERSTE TOONEEL.

Het Tooneel verbeeld bet buis van den Arcbdiaken te Bangor in Wales.

Hotspur, Worcester, Lord Mob< timer, Owen Glendower.

Mortimer. Deze affpraaken zyn zeer goed; de Pariyen toeverlaatende; en ons voorneemen vol hoop van een gelukkig gevoig,

Hotspur. Lord Mortimer, en Neef Glendower, wilt gy

niet zitten ? En gy Oome Worcefter!

dat my de drommel haalt l ik heb de Landkaart vergeeten.

G l e n d o w e r.

Neen, hier is hy. Zet u , neef Percy ; zet u . lieve Neef Hotfpur, want by deze naamen word Lankafter, zo dikmaais hy van u ('preekt, doodbleek; en wenfcht dan met eene omhoogftygende zucht dat gy in den Hemel waart.

Hotspur. En in de Helle, zo dikmaais hy van Owen Glendower hoord fpreeken.

Glendower. Ik kan hem niet verdenken, by myne geboorten ftond werd het aangezicht des Hemels vol vuurige geftalcen ; vol brandende Luchttekens; en in het oogenblik van myne geboorte zidderde het ftelzel en dengrondflag der Aarde, gelyk een Bloodaart. Hotspur.

Dat had oi die tyd zo wei gebeurd; wanneer uw

Moe»

Sluiten