Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•74

HENRIK de VIERDE

geheel met bloed bedekt draagen; en een korst van bloed op myn gezicht, dien ik zal wechwaflen en met hem myne fchande. En" dat zal den dag zyn, 'er komen dan wat 'er wil, op welke uwen Zoon de Eer en roem van eenen dapprenHotfpur,een van allen gepreezen , Ridder, en uwe ongeachte Harry met elkander ftryden zullen, dus werd de Eer die op zynen Helm zit, onbetaalbaar, en op myn hoofd de fmaak verdubbeld.' want daar zal een tyd komen, in welke deze Jongeling uit het Noorden zyne blinkende daaden tegens myne laage daden zal moeten verwiffelen.' Percy is alleen myn Rekeningsbrenger, myn Vaderr die glorieryke Daaden voor my moet inzaamelen ; ik zal hem tot eene geftrenge rekenfchap dwingen, en dan zal hy my eiken roem dien hy verworf, zelfs de kleinfte niet uitgezonden, overhandigen; of ik zal hem de rekening uit zyn harte rukken, dit beloof ik hier, in den naame des hemels, en zal het, indien het u gevalt, volbrengen; flegts bidde *k uwe Majefteit, het dan als eene genoegdoening voor de afwykingen myner Jeugd aan te zien. gelukt het my niet, zo verdelgt de dood alle fchulden; en eerder wil ik hondert duizend dooden fterven, als het kleinfte gedeelte van myne belofte bree. ken.

Kosibo Henrik. Hondert duizent Rebellen fterven door deze verklaaring. Gy zult daar eene onbeperkte volmagt toe hebben.

ZESDE TOONEEL.

Blunt, de voorigen.

K onrno Henrik.

Wat is 'er nieuws? waarde Blunt.' gy fchynt zeer haaftig te zyn.

Blunt

Sluiten