Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2S0

HENRIK de VIERDE

mis; en zo hy hier was zou ik hem kloppen al$t een Hond, wanneer by iets diergelyks vertelde.

A G T S T E TOONEEL,

Peins Henrik, Poins. de voorige.

(Prins Henrik komt Marcbeerende aan; Falftaff ontmoet bem, terwyl by op zyn komando jlaf, gelyk op een Pyp Jpeelt.)

Falstaff. Wat is dat, Borstje? is dat waarlyk ernst? moeten wy alle Marcheeren ?

Bardolph. Zekerlyk, Twee aan twee; gelyk de gevangenen naar Newgate.

Waardin. Milord, ik bid u my eens 'e hooren.

Prins Henrik. Wat is het, Juffrouw Quicly? hoe vaart uw Man? ik mag hem wel lyden, hy is een eerlyk Man. Waardin. Lieve Milord, hoor my toch eens fpreeken.

Falstaff. Laat haar lopen, en hoord my.

Prins Henrik. Wat is het Hans ?

Falstaff. Gepaffeerden Avond, flicp ik hier agter het Tapyt, en men belhl my de zakken, dit huis is een gemeen buis geworden; daar zyn beurzefnyders in. Prins Henrik. Wat hebt gy dan Verlooren; Hans?

Falstaff. Geloof gy het wel, Hal.' drie of vier befchry. vingen, ieder van veertig ponden, en een Zegel, ring van myn grootvader.

Prins

Sluiten