Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIESPEL. 34/

ZESTIENDE- TOONEEL.

Falstaff. de voorigen

Falstaff. Bravo, Hal! daar op los. Hal!—- hola! gy Zult daar geen kinderfpel hebben, dat verzeker ik u.

ZEVENTIENDE TOONEEL.

Douglas, de voorigen.

(Douglas vegt met Falftaff, die, gelyk doodter Aarde valt, Periy werd gewond en valt,)

H O t f p U r.

0! Harry / gy hebt my myne Jeugd gerooft. het eindigen van dit gebrekkelyk leven fmert my min» der, dan den roemwaardi^en titel die gy my afgewonnen hebt. hy doorwondt myne ziele dieper dan

uw 'zweert myn vleefc'i doch de Ziel is een

flavin des levens, en het Isven een fpel voor den tyd; eri de tyd moet by alle haare heerfchappy over de gantfche waereld , doch eenmaal op houden

o! ik zou voorzeggen, indien flegts die zwaa-

Te en koude hand des doods niet op myne tonge

lag l neen, Percy, gy zyt ftof; een fpyze

voor

(Hy flerft) Prins Henrik.

Voor de wormen braave Percy. Vaar wel, groote Ziel ! — flegt geweevene Eergierigheid hoe krimpt gy in een •' —als dit Iigchaam nog een geest in zich had, was een Koningryk een te kleine ruimte voor hem: maar thans zyn twee fchreeden van de flegtfte aarde ruimte genoeg voor hem. dit doode Ligchaam draagt,

111. Deel. X geene

Sluiten