Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E Li 3*0

hebt , op de Proef ; verzoek of leen zo veel als'gy noodig hebt om uw losgeld vol te maaken; en gy zult leven : zo niet , dan zyt gy veroordeeld om te fterven Schout.' neem hem in

bewaaring.

De Schout. Zeer wel myn Heer l

Ae ge on. , Zonder hulp en hoop gaat Aegeon het einde syns levens een dag laater zien.

(Hy vertrekt.)

TWEEDE TOONEEL. (•)

Het Tooneel verbeeld een Straat.

Antipholis van Syrakufa, eenKoopJ siAN, Dromio van Syrakufa Koopman. Geef dus maar altoos voor, dat gy uit Epldamrium zyt; warit anders werd al uw vermogen ge. heel en al in gehouden. Dezen Morgen zelf it 'er nog een Syrakufer Koopman, wegens zyne aankomft alhier gevangen gezet; en wyl hy niet in ftaat is zyn leven los te koopen , zo moet hy volgens onze wetten nog voor zonnen ondergang fterven. Hier is uw geld, dat gy by my had nedergelegt.

Antipholis. Ga Dromio, bezorg het in de Centaurus, waar wv mede gekomen zyn. wagt daar tot ik kom; in een uur zal het middag zyn. Ik wil intuffchen de Stad bezien; my met de Kooplieden bekend maaken: de Gebouwen in oogenfchyn neemen; en dan in myn Herberg terug keeren en flaapen ; want ik ben van het langduurig reizen geheel ftyf en moede, ga heen.

Deoï

Sluiten