Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 3JS

ten gepaard (d). daar is niets onder den hemel, dat niet op de Aarde, in de Zee of in de Lucht, een ander onderworpen is. de Visfchen, Dieren en Vogelen zyn hunne Mannen onderworpen , en ftaan onder hun gebod; de Göddelyken Menfche Heer over hen allen, Beheerfcber dezer wyde Waereld! en des Oceaans, die zy overftroomd, met eene vernuftige en denkende Ziele begaaft, die hem over alle anderen Schepfelen fteld, is Heer over zyn Vrouw, en haar Gebieder. Laat het u dus niet verdrieten uwen wille na de zynen te fteramen. Adriana.

En deze dienftbaarheid beweegd u om ongetrouwd te blyven.

Luciana.

Neen dat niet; maar de onruftigheden en do zorgen des Huwelyks.

Adr iana. Maar wanneer gy getrouwd waart , moeft gy doch ook onderworpen zyn.

Luciana. Eer ik leerde beminnen, zou ik my in gehoor» zaamheid oeffenen.

A d r ï A N A.

Maar hoe zoud gy doen; indien UW Man gaarne met anderen ging.

Luciana. Dan zou ik geduid hebben tot hy weder naar huis kwam.

Adriana. Een nooit gevergd geduid kan ligt in ruft blyven; het is geen kunft om gelaaten te zyn, wanneer men geene oorzaaken tot het tegendeel heeft, wy verlangen dat de ongelukkige die door zorg

To L a s h 't welk fomiyds Kloppen Jeduid, werd dikmaais zo als S t e e v e n s aanmerkt met To L eash, Saamenkoppelen, in tenen zin gebruikt, Escïïenbuks. Z a

Sluiten