Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

■ S L Y S P E U gjt Luciana.

Sprak hy zo dubbelzinnig! dat gy zyn mee-g niet vatten kon ?

Dromio van Ephefen. ■

Neen, hy trof het zo regt,- dat ik zyne oorveigen veel te goed varen; en evenwel fprak hy zo dubbelzinnig dat ik ze naauwlyks vatten kon. (*) Ad riana.

Maar zeg my eens; zal hy naar huis komen? het fchynt hy bekommerd zich weinig in zyn vrouw te bevallen.

Dromio.

Waarachtig ,' Mevrouw> myn Heer, is Hoorndol. * Adriana. Hoorndol! fchurk.'

Dromio.

Ik meen niet hoornbeeftig dol, maar waarachtig , hy is raazend dol. Toen ik hem bad, dat hy om de Middagmaaityd naar huis zou komen, vroeg hy my naar duizend Mark goud. Het is tyd om te Eeten, zeide ik: myn goud? fprak hy. gelieft gy naar -huis te komen? vrceg ik: myn goud ? zeide hy. waar zyn de duizend Mark dien ik u gaf? gy fchurk. Het fpeenvarken. zei ik, is reeds geheel verbrand, myn goud fprak hy. Mevrouw Heer, zeide ik: loop aan de galg met uw vrouw; ik weet niets van uw vrouw ; loop voor den drommel met uw viouw.'

Luciana.

Hoe! wie?

Duo.

(e) In 't Origineel een woordfpeeling met to un. terftand voor to ftand under. hoe armhartig bet ook is, fchynt het een geliefkoosde fpotterny vanden Dichter geweeft te zyn. men vind bet ook in de twee Veroneezen. Stesvens. Z 3

Sluiten