Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L X S P E L. 36S

Dromio.

Neen, myn Heer, ik geloof 'er iets aan 'tEeten ontbreekt dat ik heb.

Antipholis. Mag ik weeten wat dar is?

Dromio. Het zal niet bedroopen zyn i (ƒ).

Antipholis. Nu goed, dan is het droog.

D ro m i o.

Indien dat zo is, zo eet 'er toch niets van. Antipholis.

Waarom niet.

Dromio.

Dat zou u nog Colorieker maaken; en my ook een drooge druppel doen toedienen.

Antipholis.

Goed , myn vriend , leer vernuftig en ter be« kwaamen tyd fpotten; een iedere zaak heeft zynen tyd.

Dromio.

Ik heb beftaan om zulks te loogchenen, eer gy 20 Coloriek waart.

Antipholis. En uit welk een gron-l.'

Dromio.

6 Heer! uit een grond die zo klaar is, als de klaare en kaale fchedel van Papa, de Tyd, zelve, Antipholis. Laat hooren. .

Dromio.

Het is geen tyd meer voor iemant om zyn hair

we-

(ƒ) De inval in bet origineel ligt in de dubbeli zinnigheid van bet woord balling; bet geen tevens een dragt flaa^en, en bet bedruipen van dat geene, dat> uan 'tfpit gebmden word, beduid

Sluiten