Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 371

DERDE BEDRYF.

EERSTE TOONEEL,

Het Tooneel verbeeld de ftraat voor bet buis van Antipholis.

Antipholis van Ephefen, Dromio van Ephefen; anoelo, B alt h as ar.

Antipholis Gy moet my onsfchuldigen, myn waarden Heer, Angelo. myn vrouw is verdrietig wanneeP ik niet op de gewoone tyd naar huis kom. zegtach, dat ik my by u, in uwe werkplaatfe heb opgehouden , om naar het bearbeiden van haar halsketen te zien;die gy haar morgen wiit brengen. Maar, hier is een Schurk, die my in 't gezicht durft ftaande houden dat hy my op de Marüt heeft aangetroffen, en dat ik hem daar flaagen gegeeven heb; en duizend Mark aan goud van hem gevordert, en niets van myn vrouw, noch van myn Huis wilde weeten. Gy verzoopen Kaerel.' wat wilt gy toch met al uw gezwets? ; Dromio.

Myn Heer .zegmaar wat gy goedvind; ik weet toch wat ik weet. dat gy my op de Markt gefla» gen hebt, dat kan ik met uwe hand bewyzen. was myn vel Perkament, en de oorvygen die gy my gegeeven hebt, de inkt, zo zoud gy op uw eigen handlchrift zien wat ik denk.

Antipholis. Ik denk dat gy een Ezel zyt.

Drom i o.. Zeker , Ja; dat kan men van het onderricht, en de flaagen die ik gekreegen heb, afleiden. Ik had zekerlyk ook wel kunnen agter uit JTaan, toen men my flocg; en was dat gefchied, zo zou Aas me«

Sluiten