Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 3*5

ergens een wind van den Oever afwaait , 20" wil ik geen nacht meer in deze Stad doorbrengen. Indien 'er ergens een Schip gereed is om aftevaaren, zo komt op de Markt, ik zal daar op en af gaan , tot gy wederkomt: wanneer ons iedereen ken, en wy kennen niemant, dan is het, denk ik, tyd» om op te kraamen, en ons voort te maaken. Dromio.

Geiyk iemant voor eenen Beer loopt om zyn le« ven te redden , zo vliede ik voor haar, die myn Vrouw wil zyn.

VIERDE TOONEEL.

Antitholis van Syrakufa. alleen. Het is uitgemaakt.dat hier geen Menfchen dan enkel Toverhexen woonen, en daarom is 't hoog tyd , dat ik rr.y van hier maak. het fmert my tot in de Ziel dat zy myn Vrouw wil zyn, die my als haar Man aanfpreekt ,• maar haar ichoone en lieve Zufter heeft zulk een aangenaam en onwederftaaniyk wezen , en zulk een' betooverenden omgang, dat zy mybyna tót een Verrader van my zelve gemaakt hadt. Maar, zo ik my niet in het ongeluk wil ftorten, zo moet ik myne ooien tegens het gezang van deze Syreene toeftoppen.

VYFDE TOONEEL.

A n g e l o met een' gouden Keten. A n T i ï H l i s van Syrakufa.

A n o e l o»

Myn Heer, Antipholis

antipholis'.

Ta, zo heet ik.

III. Deel, Bb Arw

Sluiten