Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L Y S P E L. 393

Luciana. Voor eerft loogchende hy, dat gy eenig recht op hem had.

A d r i a n a.

Hy denkt, hy laat my geen recht verwerven, en zo veel te meer verachting verdiend hy.

Luciana, Daar na zwoer hy, dat hy hier vreemd was. Adriana.

En zwoer de Waarheid; terwyl hy daar door ter. ftond Meineedig wierd.

Luciana. En daar voor nam ik uw Party.

Adriana. En wat zei hy daar van}

Luci ana.

Hy bad my om de liefde die ik voor u zogt te. Verwerven.

Adriana. Door welke overredingen zogt hy dan uwe liefde te verkrygen?

• LucianaDoor woorden, die.by'eerlyke oogmerken, mogelyk indruk zouden gemaakt hebben. Hy prees eerft myne fchoonheid; daar na, myne wyze van fpreeken.

Adriana. Sprak gy dan Vriendelyk met hem ?

Luciana. Wees do:h geruit. wat ik uw bidden mag.

Adriana, Ik kan, en wil niet meer geruft zyn; ik wil ten minften myn tong den vryen teugel laaten. Hy is ongefteld , krombeenig , oud en koud , haatlyk, een wanfchepfel, lafterzuchtig, onzedig, grommig, grof en onaartig ; een Misgeboorte aan Lyf en Ziel, en van gemoed nog haatelyker.

Bb s Lu-

Sluiten