Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L f S P E L. $97

ZEVENDE TOONEEL. (*)

Het Tooneel verbeeld een Straat.

Antipholis van Syrakufa, daar na D e•• ; Miu van Syrakufa.

Antipholis (alleen.) Ik ontmoet hier geen Menfch op de Straat, die my niet en groet , als of ik reeds lang met hem bekend ben ; en ieder een noemt my by mynen naam. eenige bieden my geld aan, andere drinken my toe ; andere bedanken my voor beweezene Vriendfchap; en andere bieden my hunne goederen te koop aan. dit oogenblik nog riep mv een Sny» der in zynen Winkel, en wees my een Zyden Stof die hy voor my gekogt had , en waar toe by da maat van my nam. het kan niet anders zyn,het be» ftaat hier alles in enkel inbeeldingen ; en daar woonen hier niet dan enkel Laplandfche Tooveraars. Dromio.

Myn Heer/Zie hier het geld dat ik haaien moest. Hoe! — Zyt gy het evenbeeld des ouden nieuw gekleeden Adams ? (p) weder ontkomen ' Antipholis. Wat is dat voor geld ? en welk eenen Adam bedoeld gy ?

Dromio.

Niet die Adam welke het Paradys behoede; maaf in 't bizonder die Adam , die de Gevankenis behoede ;

(p) Adam was voor den Val naakend, en behield na den Val een kleed van Vellen, gevolgelyk was iy toen nieuw gekleed de Gerechtsdienaars droegen in vroeger tyden op gelyke wyze. Rokken van Buffels, of van kalfsvel. gelyk de Autbeur het naderhand noemt. Zie daar eeneVeikiaaring vandezeZinfpeelinji.volgeBs Theobald.

Sluiten