Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

400 Dj-, DWAALING

antip hol I s.

Waarom dat, Dromio?

Dromio.

Wat Drommel, Hy moet wel een lange leepel hebben, die met de Duivel zal eeten.

Anfipholi». Te rug, booze Vyandl — wat praat gy my van Avondeeten? gy zyt een Hex, gelyk gy allen zyt. ik bezweere U, laat af, en gaat uwen weg ! Julia.

Geef dan eerft mynen ring weder, die gy my by het eeten hebt afgenomen; of geef my de Keten die gy my belooft hebt; dan zal ik gaan, en U niet verder ontruften.

Dromio.

Andere Duivels verlangen flegts naar kleinigh'*. den ; een' afgefneeden Nagel, een Stroohalm; ten hairtje; een diappel bloeds; een fpeld; een noct, of een Kerfenfteen; maar deze is zo vervloekt g e« rig.dat zy niets minder dan een Keten wil hebben. IMyn Heer, wees hier op uw hoede, want zo gy het deedt, dan zou deze Duivel zyn Keten fchud. den en ons daar meê verfchnkken.

Julia.

Ik bid U Myn Heer. geef my mynen ring, of myne Keten. Ik hoop niet, dat gy my wilt bedriegen.

A nt i ph o lis.

Maak U voort,Hex'— Kom Dromio, wy zuL Jen gaan. ' '

Dromio.

Vlieg voor den hoogmoed , zegt de Pauw. wilt gy wy* worden, Mevrouw. '

N Ë.

Sluiten