Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402 DWAALING.

met Koor^) Daar komt myn Bediende, hy zal dat geld wel brengen. Nu Vriend, hebt gy het geen waar toe ik ü afgezonden heb? C0l^Dei^en' Dromio,

Hier is iets dat hen alien betaalen zal z daar fta is voor in,

Antipholis. Maar waar is het geld ?

Dromio.

Ei, Myn Heer! dat gaf ifc voor het koord uit

Antipholis. Tot welk een einde zond ik U dan naar huis? Dromio.

Ten einde van het Touw, Myn Heer, en tot dar einde kom ik weder hier. '

Antipholis. JlaUlem)^ ^ * U «"rdiomffl. {h

•o u J GïRECBTSDIIKAAK.

Heb doch geduld met hem, myn waarden Heer. Dromio.

Het komt my waarachtig eer toe, om geduld te •hebben, want ik ben in de droefheid vervallen Gerechtsdienaar. Houd toch uw Bek, Vriend.

Dromio, Zeg hem eerder, dat hy zyne handen hond.

Antipholis. Gy onwaardige, ongevoelige Schurk .' n/i tt Dromio. Myn Heer, ik wenfchte ongevoelig te zvn dan zou ik uwe Slaagen niet voelen. 8 7 '

Antipholis. alb LX"'6' aandoenlyk dan »oor Slaagen, gelyk

r. -. ~ Dromio. Dat ik een Ezel ben, i. waar; want dat kan ik met myne lange ooren bewyzen.ik heb hem

van

Sluiten