Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L r S P E L. 4Ó3

van het uur myner geboorte af tot nu toe gediend, en heb voor alie myne dienften nog niets , van hem ontvangen, dan oorvygen. . Wanneer ik koud ben, dan warmt hy my met flaagen : wanneer ik warm ben dan verkoeld hy my met flaagen ; ik word daar meê opgewekt wanneer ik flaap ;ik word daar mede opgericht wanneer ik zit; ik word daar mede de deur uitgejaagt wanneer ik uitgaa ; ik word daar mede verwellekoomt, wanneer ik weder naar huis kom: ik draag de flaagen op myne Schouderen, gelyk een Bedelaaifter haar kind ; en ik verwagt , dat wanneer hy my lam geflaagen heeft, dat nï dan nog van huis tot huis daar mede zal moeten gaan bedelen.

ELFDE TOONEEL.

Adriana, Lociana, Julia, Doctor PiHCii, de voorigen.

Antipholis van Epbefen. Kom, gaa met my, ik zie daar myn Vrouw Komea. Dromio.

Vrouw, Vrouw, refpiceflnem; bedenk toch het einde, of liever, laat u gelyk van de Papegaaien raaden, om het einde des ftnks te vermyden. (j) Anttpholis. Moet gy dan altoos babbelen. (Hy flaat Dromio). Julia.

Nu, wat zegt gy, is uw Man nu niet dol.

Ad xi a-

(s) Men leerde de Papegaaien diergelyke Waar. fchouwingen , die zy de voorbygaande toeriepen; en hunne verflandige bezitters pleegen dan te zeggen, wees voorzichtig , Myn Heer , myn Papegaai is een Propheet.

Warburton.

Cc 2

Sluiten