Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4P5 De DWAALING

het hem fchortjen om hem nog meer van het fpoor at te brengen, zegt hy op al zyn gekke redenen, Ta.

r i, ^ JTIPH0LIS teSen Adriana. «jy nebt de Goudfmit ingeftooken, dat hy my in de gevankeniffe zou laaten brengen. 7 V ' Adriana.

«SSf ,t U' door deze Deom"> geld toegezonden om U nit te fosfen; terwyl hv om die reden m allen baalt tot my kwam. 7

„, Dromio. in» nJ7 °,or ™y seld gezonden?een eoeden wil

„ . . Adriana.

Hy kwam bymy, en ik heb hem de beurs gegeeven.

Luciana. JJn ik ben getuige, dat gy zulks gedaan hebt.

Dromio-

Jan"!?enn*ril^0r ZyD myS s?tuiSen- d^t ik niet aan een Strik heb moeten haaien.

Mevrouw.' de Heer er? deknegt zyn beiden bezeten ; ik zie het aan hun bleek en doodverwig

nlHa ;Amen nm?et ze binJen • en in eene donkrl Ledlteede opfluiten.

Antipholis. Zeg eens, waarom hebt gy het'huis voor my go. flooten ?--en gy Kaerel, waarom heet gy liegen, dat gy de beurs met geld gekreegen heb? Adriana.

lieve M^nJ00' U ^ hüiS "iet geflooten » *** Dromio.

En ik, myn lieven Heer, ik heb geen geld bekomen, maar dat betuig ik myn Heer, dat men voor ons het huis geflooten heeft. A.

Sluiten