Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4o8 De DWAALING

Adriana. Ik wil U bevreedigen eer ik van hier ga. breng my by zynen Crediteur, (zy binden Antipholis"en Dromio), zodra ik maar weet hoe hoog de Schuld beloopt, wil ik dezelve betaalen. waarde Heer Doftor, zorg toch daar voor, dat hy zonder fchaade naar myn huis gebragt word. —— dit is een regt onzalige dag!

Antipholis. Dit is een recht onzaalige Meerkat. Dromio.

Myn Heer ik ben hier uwen 't wegen gebonden,

Antipholis. Voort met U Schurk , waarom maakt gv mv raazende. b' *

Dromio.

Wilt gy dan om niet gebonden zyn? raas,mvn Heer, maak geweld, de Duivel......

Luc iana. God bewaare ons.' — die arme Schepfels' ■ wat voor reden hebben zy te faamen • Adriana.

f J?^Vbren|t- bln W6# bIyf gy by m? Zatter. (Antipholis , Pinch en Dromio met eeniee Lieden vertrekken.) Nu, zeg my op wiens aanklaaging is hy in verzekering ? 6 6

Gerechtsdienaar.

keSPgy heVm?eenen G°Udfmit' name'yk' ArSe,e' Adriana. Ja. Hoe veel is hy dan fchuldig?

Gerechtsdienaar. Twee honderd Ducaaten.

Adriana,

En waar voor?

Gerechtsdienaar.

van^enr heeeftKeten ' * ™ Man ™ hem °nf'

A-

Sluiten