Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jï L T S P E L. 4i3

DERDE TOONEEL.

Adriana, Luciana, Julia, gevolg, de voorigen.

Adriana. Houd op ! houd op .' doet hem geen leed. om Gods wille, houd op! Hy is niet wel by 't hoofd. Myne Vrienden , veizekeit U van hem , neemt hem den degen af; bindt Dromio ook, en brengt ze beiden in myn Huis.

Dromio.

Loop heen, Myn Heer; loop heen.' —— om Gods wille, vlugc hier of daar in een huis; hier is .een Kloofter. denk ik; kom, hier in, of wy zyn verlooren. (2y hopen in bet Kloofter, even daar na komt 'er de Abdijje uit )

A b d 1 s s e.

Wees toch geruft , Myne Vrienden ; waarom dringt gy toch zo fterk op my aan?

Adriana. Om myn arme krankzinnigen Man aftehaalen. Laat 'er ons in op dat wy hem binden, en naar huis voeren, en hem weder te recht brengen moogen. A b d 1 s s e.

Ik merkte het wel, dat hy niet wel by zyn zin. nen was.

Koopman. »an is het my leed, dat ik tegen hem getrokken heb. Abdisse..

Hoe lang is deze arme Man al in deze omftan»

digheid geweeft?

Adriana. Deze geheele Week door was hy telkens zwaarmoedig , droefgeeftig en nedergeflaagen; en geheel niet meer, die Man die hy te vooren was. Maar voor dezen middag , is zyne krankheid nooit tot deze volkoraene woede uitgebatften.

Aï<

Sluiten