Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436\ ONDERZOEK en AANMERK, over

S Genootfchap, onder de Spreuk j Nil lenubus Arduum e,n Kluchtig Blyfpel uit de Memcbmen van Plautus getrokken,:uifgegeeven • waarvan de Tweede DrukAo. ^r^isSkomen•

penter j v V o n d e l , heeft 'er een Vierreeeli? Versje van dezen Inhoud, voor geplaatft. 8 '

De Neêrduitfch wil geen Plautus wyken.

Men kent den Vader aen de Vrucht.

De Dwaeling baert een fchoone klucht. Wie zagh oit fchooner twee Gelyken.

Het Stukje zelve heeft minder onnatuurlykheden, t\tirn • onder anderen heeft men

de kleed.ng der Tweelingen zeer kunftig verward.

lE"JiR ëeen"in'soPgenierkrword, en echter aanftonds in de oogen moet vallen. Belie. de Huisvrouw van de Jongfle Kwiertn, (heb. bende veel gelykheid met A driana in het fi ZZ nH« K£o'EAK- Ge)>'k D^or Poliph.mu» met Doüor Pinch in hei zelve Stuk) zegt, hj

Kwi°e™red " Gefchiedenisfe. «gen de Oud/e

Maar

deCALESDRA des Biebina , en een Ontwerp van den ouden Ricco-o»r. L-fmpoiteur malgré lui ,alsgelyke Vomwerpen op. Men vindt van den Eer fin een Uit irekjel %n Lessing s Theatraal Bibüothek , Stuk 2 JJ. 241, ir. en de laatfle in bet zelve Werkvlak* BI. 145. ' VMn+'

tM) Het geen bier tusfchen [ ] Jlaat is een By. votgfel van den Nederduitjcben Vertaaler.

Sluiten