Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*bt BLYSPEL di DWAALINC. 437

Maar jy Kwieryn StofFelsz., Tabakkooper Van Amesfoord, of liever Duiveljaager en Land* Iboper,

Die een Menfch al zyn naamen zo diefachtig ont«

fteeld, en daar by Je zelf verioverd hebt in myn Mans eigen Viefeny, Jy wandelt imperfybel.ofjy hebt je ergens verfcboolen ïn men Huis; want dat pak, datje an hebt, is geftoolen. De Oudfte Kwieryn. Ontftel je niet, Besje, 'k heb 't gekogt. Belie.

Ontftel je niet, Bedevaar. Ootmoedige Schalk.zel deDuivel tegen deKluizenaar. Ontftel je niet.Besje. Kyk, is't niet van 't zelfde laken, Dat men Man veur fchuld nam, daerbytwie pakken

van liet maaken, Die hy deur mekaar droeg, daer jy 't len van as

hebt, Schoft. En hy 't air.

De Oudfte Kwibrtn.

Jy verzinje , ik heb 't op de nieuwe Markt gekofe

Van een Uitdraagfter.

Ant onio. Dat is alzo zeker, als wy leeven. De Jongfte Kwieith. 't Kan zyn. 'k Had het Tafelbezem om te ver»

koopen, gegeeven Om dat ik juift geld van doen had, en 'ér jou

niet om vraagen wou. Maar buiten dit Stukje heeft men een van Jonger datum, en dat veel meer gelykheid heeft met de Dwaaling van Shakespear; namelyk het Eiland tan Verwarring ,van den Amfterdamfchen Tooneeldichter H, van Elvervelt. Een Blyfpel in Drie Bedryven. De Dichter zegt dat hetzelve zyne ge« boorte verfchuldigt is aan eene enkle inval van gedachten, want op zekeren tyd óp de bovengemelde Ee 3 Qtljk

Sluiten