Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

440 ONDERZOEK e» AANMERK, tnz.

Nettenburg. Ja, want ik heb dien niet gehad.

. gompe rt.

Al» * ben bedirven, hilf, hy ftaai te willen fteelen. Servaas.

vch! Gompert, ik moet ook in 't zelfde noodlot deelen.

Ik heb hem geld geleend,zo als men is gewend Op Intrest,dat hy nu halftarrig ook ontkent.

Nettenbur». Met recht; ik merk dat gy te zamen hebt beflooten My op te dringen't geen ik nimmer hebgenooten. De Lyst der Perfonaadjen dezer Vertaalinge met de Engelfche en Hoogduitfche vergelykende, zou men mogelyk denken dat men 'er een Perfoonaadjen by gevoegt hadt: maar hier omtrent moet ik den Lezer berichten, dat ik de Courtifane in 't En gelfch, of de Bublerin in *t Hoogduiifch met de naam van Julia beftempeld heb, het geen myeigenaartiger met onze Taalgewoontens voorkwam J

Einde.

Sluiten