Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

9

Ia as.

Ziedaar eene handpalm, die kuisheid voajrfpelt, zo niet nog meer.

Charmian.

Even als het overftroomen van den Nyl hongersnood voorfpelt.

Ir as.

Loop heen, dartele bedgezellin, gy kunt niet waarzeggen.

Charmian. Waarlyk.zo eene olieachtige palm geen teken van vruchtbaarheid is , dan kan ik myn oor niet krabben. Eilieve, voorfpel haar flechts een alledaagsch geluk.

wichelaar.

Het lot van u beide js gelyk.

I ras.

Maar hoe, maar hoe , meld my de omftandigheden.

Wichelaar. Ik heb uitgefpioken.

I r a s.

Is myn lot niet een duimbreed grooter dan het haare ?

Charmian, Wel, als het nu al eeis een duimbreed grooj ter zou zyn dan het myne, waar zoud gy dat dan verkiezen.

Ir as.

Niet aan den neus van myn' man.

Charmian.

De Hemel behoede ons vcor erger gedachten l — Nu Alexas. — Kom, nu zyn lot , zyn lot ! — O Moeder Ifis , laat hem eene vrouw trouwen, die niet gaan kan, en laat haar fchielyk fterven; en geef hem dan eene, die nog erger is ; en laat zo fteeds erger op erger volgen , tot dat de ergfle van alle lachende hem naar het graf A s ziet

Sluiten