Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

pf myn boodfchapper is zeer vindingryk in haar voordeel geweest.

Ahenobarbus. Ik zal u alles verhaalen: Het jacht, waarin zy zat, glinfterde; als een brandende troon in het water; het achterfchip was van geflagen goud, de zeilen van purper, en zó welriekende, dat de winden op dezelven verliefden; de riemen waren van zilver, die op den toon der fluiten flag hielden, en maakten dat het water, dat zy kliefden; haar fnel navolgde als verliefd op baare flagen. Wat haare perfoon betreft, dezelve verarmt zelfs de heerlyk* fte befchryving; zy lag onder een paveljoen varj geweven gouddraad overdekt, en overtrof in levendige fchildery het fchildery van die Venus, waarin wy zien, dat de verbeeldingskracht de natuur overtrofFen heeft. Aan elke zyde van haar Honden fchoone jongelingen, met kuiltjes in de wangen, als glimlachende minnegoden, met veelverwige waaijers, welker wind de tedere kaaken fcheen te doen gloeijen, die zy verkoelden, en dus te niet te doen dat dezelve gedaan had.

Agrippa.

Hoe vreemd moet dit Antonius voorgekomen zyn!

Ahenobarbus. Haare flaatjuffers.even als zoveele Nereïden en Najaden zagen haar naar de oogeii, en betoonden haar byna goddelyke eerbewyzingen. Aan het ftuur fcheen eene Sirene te flaan; het zyden touwwerk fwol by het aanraaken der bloemzachte handen, die zich om ftryd bëyverden om haar te dienen. Uit het jacht rees een ilerke welriekende geur, die zyn'aangenaamen lucht langs den nabygelegenen oever verfpreidde. Da ftad ftortte al haar volk uit haar te gemoete. En Antonius op het marktplein op een' troon gezeten bleef geheel alleen, en Hakte in de lucht, die, zo de afkeer van het ledige C 5 haar

Sluiten