Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

BODl,

Maar, Mevrouw.....

Cleopatra. ,

Ik kan dat „ Maar „ niet dulden j het doet al het voorgaande goed te niet ; dat Maar is een cipier, die een' afgryslyken misdaadigen uitbrengt. Echter (bid ik u, vriend, dat gy den gantfchen voorraad van uwe nieuwstydingen voor myne ooren ontpakt, zowel het kwaad als het goed. Gy zeide, dat hy goedvriend was met Canar, gezond, en zeide gy, vry.

Bode.

Neen, Mevrouw, vry heb ik niet gezegd. Hy is verbonden met Octavia.

Cleopatra. lot welk een goed einde? _, , Bode. Tot het best einde in het bed. , * Cleopatra. •' Ik verbleek (van fchrit.) Charmian. Bode.

Mevrouw, hy is gehuwd met Octavia.

Cleopatra. De allerdoodelykfte pest kome over u.' (Zv Jlaat bent dat by nedervalt.

Bode.

Genadige Mevrouw, heb geduld!

Cleopat r a.

Spreekt gy nog ? (Zy jlaat iem weder.) Pak u weg, vervloekte fcbelm, of ik zal uwe oogen als ballen met myne voeten wegfchoppen ; en u de haairen uit het hoofd plukken; (Zy fcbeurt bem by ie baairen been en weder.) Gy zult met yzerdraaden gegeesfeld, es vervolgens in zout gekookt worden, om Iangzaamerhand in de heetwordendt pekel van fmart te vergaan*

D " Bo-

Sluiten