Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 6t

Houd op.' dus verzoent hy hen met zyn verzoek, enzichzelven met den drank.

Eerste Bediende-

Maar des te grooter oorlog ontftaat 'er tusfchen hem en zyn gezond vetfland.

Tweede Bediende»

Nu , daaruit kunt gy zien , wat het zy een' naam te hebben in het gezelfchap van voornaame Beden;het zou my eveneens zyn,of ik een' flioohalm in de hand had, of eene piek, die ik niet kon optillen.

Eerste BediendeIn een' verheven' kring beroepen te zyn , en daar geene werking te doen , die eenigzins zichtbaar is; is even als gaten, waarin oogen behoorden te ftaan , die een aangezicht jammerlyk mismaaken. (Men boert de Trompetten-)

C^sar, Antonius, Lepidus,Pompejus ; Agrippa, Mecenas, Ahenobarbus, Menecrates, Menas, en andere Bevelbeb■ Iers binnen treedende-

Antonius. Dus zyn zy gewoon te doen , zy meeten de hoogte van het overvloeijen van denNyl op eene fchaal, die in eene der Pyramiden gegraveerd is; zy weeten uit deszelfs hoogte , laagte, of middelftand te berekenen, of 'er een duure tyd , dan of 'er overvloed zal volgen ; hoe hooger de Nyl jyst, hoe meer die belooft. Als het water dan weder afgelopen is , dan lïrooit de zaaijer zyn graan in dit moeraflig flib.en kan het kort daarna inoogflen.

Lepidus. Men vind daar vreemde Hangen.

Antonius. Dat is waar, Lepidus-

Li.

Sluiten