Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65 MARCUS ANTONIUS eh CLEOPATRA.

eens op de kruiken , hola ! Op uwe gezondheid ,

Csfar. „

Cats ae.

Ik zou gaarne willen verfchoond zyn. Het is voor my een onbefchryflyke last myne hartens te wasfchen, en zy worden daardoor fteeds meer en meer vuil.

Antokivs. * Schik u naar den tyd.

C 4s ai.

Behoud het. ik zal u befcheid doen ; maar ik zou waarlyk liever vier dagen lang van eeten en drinken willen vasten , dan op een maal zo veel drinken. ,

Ahenobarbus. Ha, myn wakkere Bevelhebber! zullen wy nu eens den Egyptifchen Bacchusdans danfen, en dus ons drinkfeest vieren?

Pompejus. Ja, laaten wy dat doen, braave krygsman.

Antonius. Welaan, laaten wy dat doen, totdat de alver* winnende wyn ons verftand in een' zachten en aangenaamen vloed van vergetelheid zal gedompeld hebben.

Ahenobarbus. Geeft elkenderen allen de hand; (en gy, Muzikanten,) beftormt onze ooren mee luidklinkend muziek; vervolgens zullen de jongelingen den zang aanheffen, en by den fluitregel zal een ieder zich zeiven zo hard als hy kan in de zyden liaan. (De muziek begint t en Alenobdrbus plaatst ben allen tand «an band*

C Ei

Sluiten