Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. ?ï

TWEEDE TOONEEL.

Het Tooneel is te Ramen.

A«rïp * a., (van de eene zyde) .Ahenobarbus van de andere zyde op bet Tooneel komende.)

Aoripf'a.

Hoe, zyn de Broeders reeds van eikanderen gefcheiden ?

Ahenobarbus. Zy hebben afgehandeld met Pompejus; hy is vertrokken, de andere drie zyn bezig met de overeenkomst door hun zegel te bekrachtigen. Octavia fchreit, omdat zy Romen verhaten moet; Casrar is droefgeestig; en Lepidus heeft, zedert het gastmaal van Pompejus, naar het zeggen van Menas, de bleekzucht gekregen.

Agrippa. o Die edele Lepidus!

Ahenobarbus. ja, wel een edele Lepidus; o hoe zeer bemint hy Casfar.'

Agrippa. Voorzeker ; maar , hoe onderdaaniglyk aanbid

hy Antonius!

Ahenobarbus, Wat! Csefar is by hem de aardfche Jupiter.

Agrippa. En Antonius is by hem de God van Csefar.

Ahe n ob ar bus. Spreek hem van Casfar, o dat is een cnvergelyk. lyk man.

Agrippa.

Van Antonius, o dat is de wondervogel uit de Oofterfche wildernisfen.

E 4 Am-.

Sluiten