Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. 93

eene koe, die in den zomer door eene horzel getto, ken is, deed zy de zeilen eensklaps wenden, en vluchtte weg.

Ahenobarbus. Dit heb ik gezien; myne oogen verflaauwden op, dat gezicht, en konden zulk (een droevig lot) niet langer aanfchouwen.

Scarus.

Zoras zy wegzeilde fpreidde Antonius, die edele ruïne van haare toverkracht zyne waterwieken uit, en vloog haar na, gelyk een geile waart onder de eendvogels het wyfje navliegt.en verliet de vloot, toen de fttyd op het hevigst was- Nooit heb ik zulk een fchandelyk gevecht gezien; nooit voordeezen hebben ondervinding,dapperheid, en eer zichzelve zo gefchonden.

Ahenobarbus.

Helaas 1 helaas!

Canidius. (Op bet Tooneel komende.')

Ons geluk op zee is ten einde adem , en gaat op eene elendige wys ten gronde; Indien onze Bevelhebber zich dien man betoond had , die by zelf wist te zyn, dan zou alles goed gegaan hebben. Helaas, hy heeft door zyne vlucht aan ons volk een fchandelyk voorbeeld gegeven om insge. lyks te vluchten.

Ahenobarbus.

Ja wel, is het zo verre gekomen? Dan moogen wy waarlyk de zaak wel opgeeven.

Canidius.

Zy zyn naar de Peloponnefus gevlucht. ■ Scarus.

Daarheenen (te komen) is gemakkelyk, en daar zal ik afwachten wat 'er van onze zaak zal worden.

Canidius. Ik zal myne legioenen en ruitery aan Csfar over-

gee*

Sluiten