Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

111

TWEEDE TOONEEL.

Het Tooneel is te Alexandrièn in het Paleis van Cleepatra.

Antonius, Cleopatra, AhenobarS bus, Charmian, Iras, Alexas,

G e t o l g.

Antonius. Hy wil dan niet met my vechten, Domitius? Ahe n ob ar bus.

Neen.

Antonius. En waarom zou dat toch zyn?

Ahenobarbus. Hy denkt, omdat hy twintigmaal gelukkiger is dan gy, dat het een gevecht zou weezen van twintig tegen een.

Antonius. Morgen, Krygsman, zullen wy ter zee en te land vechten; ik zal (overwinnen en) leeven, of ik zal myne ftervende eer in (zoveel) bloed baaden, dat die (na myne dood) weder zal herleeven. Zult gy dapper vechten ?

Ahenobarbus. Ik zal (van my af) flaan, en roepen: Neemt alles.'

Antonius. Braaf gezegd. Wel aan ; roep myne huifbe. dienden, laaten wy deezen avond mild in onzen maaltyd zyn. (Eenige dienaars komen binnen) (Treed nader') Geef my uwe hand , gy zyt altoos recht eerlyk geweest; en gy ook; en gy, en gy, en gy. Gylieden hebt my wel gediend , en Koningen zyn uwe makkers geweest.

Cleo-

Sluiten