Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL.

121

ZEVENDE TOONEEL.

Het Tooneel is voor de muuren van Alexandrièn.

(Men hoort van achter het Tooneel een krygsgefcbre gemengd met den klank van Trommelen en Trom' petten,)

Agrippa, (tegen eenige Legerhoofden) Trekt af (met uwe benden ,) wy hebben ons te verre begeven; Caj<ar zelf heeft werk (om teontkpmen, en de tegenfïand gaat onze verwachting te boven. [Zy vertrekken.)

; (Men hoort weder een krygsgefcbrei, intusfchen komt Antonius op bet Tooneel, met Scarus,dit gewond it.)

Scarus. • ' o Myn dappere Veidheer.' dat is waarlyk vechten; hadden wy de eerftemaal ook zo gedaan,dan zouden wy hen met doeken om hunne hoofden naar huis gezonden hebben.

Antonius. Gy bloed geftadig aan.

Scarus.

Ik had hier eene wond als eene T, maar nu is die eene H geworden.

Antonius.

Zy trekken af.

Scarus.

Wy zullen hen onder de banken jaagen; ik heb nog plaats voor zes zulke wonden.

Eros. (Op bet Tooneel komende.) Zy zyn geflagen, Mynheer, en ons voordeel worden1 vall50mene ove*winning genoemd Hs Sc».

Sluiten