Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

124 MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA.

onze ratelende trommelen; opdat aarde en hemel hunne klanken te zaamen moogen vermengen,en onze asnnadering te gemoet juichen.

AGTSTE TOONEEL.

Het Tooneel is in de Legerplaats van Ccefdr.

Een Hoofdman, met zyne Bende, en (een wei* nig hater) Ahenobarbus.

Hoofdman. Indien wy in dit uur niet afgelost worden, dan moeten wy naar de hoofdwacht terug keeren; de nacht is helder, en, naar het zeggen is, zullen wy ons, in het tweede uur van den dag, totdenflag moeten bereiden.

Eerste Schildwacht, De laatst verlopen dag was ongelukkig voor ons.

Ahenobarbus. © Nacht, wees gy myne getuige.'

Tweede Schildwacht. Welk een man is dat?

Eerste Schildwacht. Staa Uil, beluister hem.

Ahenobarbus. Wees myne getuige , o gy gezegende Maan, wanneer , by het herdenken, de nagedachtenis van afvalligen haatelyk zal zyn; dat de ongelukkige Ahenobarbus voor uw aangezicht berouw getoond heeft!

Hoofdman, (ter zyde.) Hoe! Ahenobarbus!

Derde Schildwacht. s Stil.' Luifter verder.

Ahenobarbus. o Opperheerfcheresfe der waare droefgeestig.

heid,

Sluiten