Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

461

AANMERKINGEN

O P

MARCUS ANTONIUS en CLEOPATRA TREURSPEL.

Wat den inhoud van dit Treurfpel betreft, dezelve is , even gelyk de andere Griekfche en Romeinfche Tooneelftukken van onzen Dichter, gelyk Timon van Athenen, C.M.Coriolanus, en Julius CiESAK, genomen uit Plutaechüs, en dewyl dus de hoofdperfonadiën van dit Stuk, zo wel als deszelfs onderwerp bekend genoeg zyn, zullen wy overgaan tot het ophelderen der duistere plaatfen van het Stuk zelf, door onze Leezers de verfchillende leezingen der beroemdfte Engelfche LTitgeevers van dien gtooten Dichter mede te dtelenf>

Vektaaler.

Pag. 3. Reg. 3. (van onderen.)

en is berfcbapen in een blaasbalg en vjaaijer, om den brand van een Egyptisch Wyf te koelen.

Naardien een blaasbalg en waaijer twee werktuigen zyn, die tot tegengeftelde einden gebruikt worden, beeft de Dichter waarfchynlyk die ook tegen eikanderen overgefteld , en misfchien ge. fchreven.

To kindie, and to cool a Gypfy s lust. Om den brand van een Egyptisch wyf te ontvonken en te koelen.

Dr. Johnson. Ibid. Egyptisch wyf. Hier is eene dubbelzinnige

uit»

Sluiten