Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en CLEOPATRA. TREURSPEL. 171

Pag 22 Reg- *• . .

Zy zyn meer erflyk dan stngekocbt,

Dat is: „ Meer hem aangeboren, dan door .. zvn eigen toedoen verkregen." " y ö Dr- Johnson.

Pag. 27. Reg 17, 18. 19. ao.

Da* hem zó boog opbeurde, iof af'«. ik hem zou kunnen geantwoord hebben j zo ft om ais bet dier zelf voor hem geweest zou zyn.

Onder alle de verfchillende leezingen van deeze plaats, zal ik Hechts ééne aannaaien, dewyl die dezelve het best fchynt op te helderen. Theobald wil dat men in de plaats van

Who neigb'd fo bigb, tbat wbat I would

have fpoke Was beaftly dumb by bim ——■ ,, Dat zó luid brieschte, dat hetgeen ik zou heb,, ben kunnen antwoorden , beestachtiglyk ftom ,, voor hem zou geweest zyn." Leezen zil

Was beaftly dumb'd by bim —— „ Dat al het geen — beesrachtiglyk door het„ zelve verflomd (dat is overfchreeuwd) zou ge„ worden zyn." . Vertaaler.

Pag. 28. Reg. 6. (van onderen )

Toen ik nog groen in oordeel was. 0 Gy koel. bloeiige! .

Theobald door eena verkeerde zinverdeeling misleid, wil dat men leezen zak

Wben I w2s green in judgment, cold in blood. Toen ik nog groen in oordeel en koelbloedig

en brengt!' om deeze leezing te flaaven, eene plaats by uit Plutarchus, die (in het leven van M. Antonius,) van Cleopatra's minnehandel met luLtus CiE'ar en Pompejus fnreekende zegt: "Exsrv*» f*ev yip üvtüv én KO'PHN,x«. Ttoxyparm £*HfW iyviafoiv. dat is: „ Zy hebben naar

Sluiten