Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï78 AANMERKINGEN orM. ANTONIUS

Ffn ik'ben'l'e »™ak der dood van den dollen

5NieLSêneVhaatelyk karakter van een' eerlooNiets Kan nei u y aandutden, dan dat

ïïS^^S* liefde voor vryheid en

vaderland dolheid noemt. ^ WAIBÜRT0Ir.

m-h%e]'d Lel als een onderbevelhebber," in hèi Engelsch^ftaar^ ^

Dealt on lieutenantry, — hetgeen «weezins verftaankan worder,. o^gelyk

Ca^ius zelf aan te tasten, uie

overgelaten. Vertaaler.

Paz. 99 3' (van onderen)

g (Onze fout) overdenken en fterven. Ove'r deeze plaats zyn de Eng.ifcne U.tgeever» het gantich niet eens. Hanmer en Cafell willen, dat men leezen zal. niet

Think and dte. (Onze fout) overdenken en fterven.

maaï Drink and die.

Drinken en fterven.

en meenen, dat Shake peare hier het oog gehad heeft oP ^^tZ^&iïZ*»

by AcTioM.zy met eenige dienden eene verb.n* tenis aangingen van eikanderen niet te

Sluiten