Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïn CLEOPATRA. TREURSPEL. i8S

de waereld waren, alzo America nog niet ont.

dekt was. _

Thbobald.

Pag. 120 Reg- 9. 8. (van onderen.)

Dit doet myn hart zwellen; " De oude uitgaaven hebban alle: Tbis bows my beart, Dit buigt myn hart; doch Dr. Johnson heeft voor bows (buigt) gefield tkws (blaasrop.) hetgeen, myns bedunkens, beer overeenkomt met hetgeen , "dat Ahe. hobarbus oogenbliklyk daarop Iaat volgen , naamelyk, indien deeze fchitlyke aandoening hetzelve

niet doet baiften, dan zal " enz. " Vertaaler»

Pap- 122- Reg 17- '8- _

laat iemand vooruit loopen, en aan de Koningin onze daaden bekend maaken. " Dr Wakburton en Capell leezen hier gejts Haaden,) hetgeen ook, waarichynlyk, de waare a eeninz van den Dichter is, waarom ik deezeIee. zin? ook gevolgd heb j doch Dr. Johnson leest Gueils (Gaften) en legt het aldus uit; Antonius (ze<>t hy) beveelt. „ dat iemand vooruit zal loopen, en aan de Koningin zyne Gallen bekend maiken," dat is. „ iemand, die aan de Koningin li zou bekênd maaken, dat hy met zyn leger:nader.

de en van voorneemen was zyne Bevelhebbers " te vergapen." Dan. deez* uitlegging komt my voor vry verre gezocht te zyn. Vertaale8.

Pag 125. Reg 3 4 5- <5 7;

Verpletter myn ban tegen 'de onvermurwbaare fieenrots van myne misdaad . dat door droefheid iitgedroogd , alsdan tot ftof vergruizen zal, en allen myne fnoode denkbeelden vernietigen l

Het aandoenlyke eindigt by Shakepeare maar al .te dikwyls in het belachelyke. Het valt onaanM 4 genaam

Sluiten