Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HISTORIE-SPEL. 209

naar het gevecht; de waarheid heeft een gerust gemoed.

E. RrcHABD. Vaarwel, Mylord, ik zie moed en dapperheid in uwe oogen uitblinken. Regel den kamp, Lord. Maarfchalk, en begin.

Lord-Maarschalk. Hendrik van Hereford, Lancafter, en Derby, ontfang uwe lans; en God zy de befchermer van uw recht!

bolin gbroïe.

Onwrikbaar in hoop als een fterke toren, zeg ik hierop Amen.

Lord-Maarschalk (tegen een' der Kampbedienden.)

Gaa, en breng deeze lans aan Thomas Mowbray Hertog van Norfolk.

Eerste Herout.

Hendrik van Hereford, Lancafter, en Derby ftaat hier gereed om, op ftraf van valsch en meineedig hevonden te worden, voor God, voor zyn' Koning, en voor zichzelven te bewyzen, dat Tho. mas Mowbray, Hertog van Norfolk, een verraader is tegen God, tegen den Koning, en tegen hem, en daagt hem om tot den tweeftryd op te ko. men.

Tweede Herout. Hier ftaat Thomas Mowbray, Hertog van Norfolk , gereed om, op ftraf van valsch en meineedig bevonden te worden , zichzelven te verdeedigen, en te bewyzen, dat Hendrik van Hereford, Lan. cafter, en Derby ontrouw is tegen God, tegen den Koning, en tegen hem; en verwacht moediglyk en met een oprecht verlangen het teken van den aanval.

Lord-Maarschalk. Blaast Trompetters; en gy Kampvechters trekt O vooit.—

Sluiten