Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H I S T O R I E-S F E L, 22*

gen niet op dien van heden volgen, dan zyt gy u selven niet meer gelyk; want waardoor anders zyt gy koning dan door erfiecht en wettige opvolging; indien gy onrechtmaatig'yk Hereford's rechten verkort, en de opene brieven, die hy bezit intrekt, en zyne u opgedragene hulde van de hand wyst, dan haalt gy u duizend gevaaren over het hoofd , dan verliest gy duizend toegenegen harten, en dan fpoort gy myn taai geduld aan tot gedachten, die niet overeenkomftig zyn met eer eq plicht.

K. Richard. Denk wat gy wilt, wy leggen beflag op alles, op zyn goud- en zilverwerk, op zyne goederen, op zyn gereed geld, en op zyne heerlykheden. York.

Intusfchen za! ik niet daarby tegenwoordig zyn; vaarwel, myn Koning. Niemand kan zeggen, wat het gevolg hiervan zal zyn. Maar uit een flecht gedrag kan men ligtelyk dit gevolg trekken, dat deszelfs uitkomst nooit goed kan zyn.

(Hy vertrekt:)

K. Richard. Gy, Bushy, gaa terftond naar den Graaf van Wiltshire, en beveel hem, dat hy hier by ons komt op Elyhoufe, om deeze zaak te zien uitvoeren. Op morgen zullen wy naar Ierland gaan, en ik ben verzekerd , dat het tyd is. Intusfcften ftellen wy onzen Oom York aan tot Lord.Gouverneur van Engeland,geduurende onzeafweezigheid; want hy is rechtvaardig, en hy heeft ons fteeds bemind. Kom met my, Koningin; morgen moeten wy fcheiden; wees vrolyk, want de tyd van ons verblyf is kort. (De Koning, Koningin en bet Gevolg vertrekken onder bet geluid van de trompetten, uitgezonderd Nortbumberland, Willoughby, en Ross.)

f3 V I E K».

Sluiten